Egzamin BMAT, czyli BioMedical Admissions Test, to standaryzowany test, którego pozytywne przejście jest wymagane przez niektóre uniwersytety. Ma on szczególne znaczenie zwłaszcza na kierunkach, takich jak medycyna, nauki biomedyczne, a także stomatologia. Co warto wiedzieć o tym egzaminie? Z jakich części się składa? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Egzamin BMAT – co warto wiedzieć?

Egzamin BMAT jest wymagany przez niektóre uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Azji. Przykłady to: Keele University, University of Oxford, University of Cambridge, Leeds University, Brighton and Sussex Medical School, Lancaster University, a także University of Manchester Medical School. 

Do egzaminu BMAT można podejść tylko raz w jednym roku akademickim. Bardzo ważne jest więc odpowiednie przygotowanie, które zyskasz dzięki skorzystaniu z naszego kursu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Jak przebiega egzamin BMAT?

Egzamin składa się z kilku części. Pierwsza z nich sprawdza umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia (16 pytań z każdej dziedziny). Test polega na wybraniu odpowiedniej odpowiedzi spośród podanych. Zadania dotyczą takich umiejętności jak m.in. wyciąganie wniosków z tekstu, wyznaczenie punktów głównych, czy znalezienie błędów w rozumowaniu.

Druga część to wiedza naukowa i jej zastosowanie, czyli pytania, które sprawdzają wiedzę z matematyki, biologii, fizyki i chemii. Rozważane są tu wszystkie najważniejsze zagadnienia z tych przedmiotów.

Sekcja trzecia polega na napisaniu eseju złożonego z 550 słów. Celem jest przedstawienie swojego punktu widzenia, podanie wartościowych argumentów, a także przekazanie ostatecznego wniosku. Ceniona jest przede wszystkim jasność i konstruktywność wypowiedzi.