TOEFL to najpopularniejszy na świecie standaryzowany amerykański egzamin, którego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Z tego powodu zdają go głównie uczniowie ubiegający się o przyjęcie na studia w Stanach Zjednoczonych, ale wyniki są również akceptowane jako dowód znajomości języka angielskiego przez niektóre uczelnie spoza Stanów Zjednoczonych.

Jak przebiega egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL składa się z czterech części, to czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie – dokładnie w takiej kolejności. Po dwóch pierwszych następuje 10-minutowa przerwa na odpoczynek. Poszczególne części egzaminu mają taką samą wagę. Co ważne, egzaminu TOEFL nie można nie zdać. Ocena odzwierciedla umiejętności językowe osoby zdającej. Część dotycząca czytania zawiera 3-4 teksty, o objętości 700 słów każdy. Do każdego z nich zadawanych jest 12 do 14 pytań. Tym samym sprawdzane jest zrozumienie idei, celu tekstu oraz poszczególnych słów. Materiał obejmujący słuchanie to zazwyczaj wykłady akademickie bądź dyskusje. Ta część ocenia zdolność do postrzegania i analizowania mowy ustnej, rozumienia ogólnego znaczenia, a także ważnych szczegółów. Egzamin z mówienia zawiera 6 pytań, z których 3-4 sugerują szybką odpowiedź w ciągu 1 minuty. W tej części oceniana jest umiejętność czytania i pisania, słownictwo, poprawność konstrukcji zdań i logika semantyczna odpowiedzi. Egzamin TOEFL kończy się pisaniem. Zadanie polega na napisaniu rozprawki na zadany temat i eseju na temat przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Przygotowanie do egzaminu

Istnieją szczegółowe metody przygotowania do egzaminu TOEFL, dlatego warto skorzystać z gotowych kursów. Dobry kurs skupia się na strategiach rozwiązywania testu i rozwijaniu umiejętności językowych niezbędnych na egzaminie. Zajęcia obejmują ćwiczenie czytania, pisania, słuchania i mówienia oparte o TOEFL, a także próbne ćwiczenia i symulacje pełnowymiarowych egzaminów.