Znaczna część uczelni w USA od lat znajduje się na czele list rankingowych, jeśli chodzi o najlepsze placówki kształcące na świecie. Z tego też powodu marzeniem wielu osób jest spróbowanie swoich sił i zaaplikowanie na studia w Stanach Zjednoczonych. Jakie warunki należy jednak spełnić, aby urzeczywistnić to marzenie?

Sprawdzenie wymagań

Zastanawiając się nad aplikowaniem na jedną z amerykańskich uczelni, warto wstępnie wskazać na placówki, do których chcielibyśmy aplikować. Wynika to z faktu, że uczelnie zazwyczaj mają różne systemy jeśli chodzi o kandydaturę, poza obowiązkowymi egzaminami.

Aby w tym pomóc, oferujemy doradztwo w zakresie aplikowania na studia, także w USA. Wspieramy, nie tylko wskazując specyficzne wymagania, ale również oceniamy możliwości ubiegania się o stypendium. Gwarantujemy dodatkowo indywidualną pomoc w wypełnieniu wszystkich kryteriów aplikacyjnych.

Obowiązkowe egzaminy dla studentów z Polski

Próbując aplikować na uczelnie w USA na studia undergraduate (odpowiednik pierwszego stopnia w Polsce), niezbędne jest zdanie:

  • egzaminu SAT - to odpowiednik polskiej matury, podczas którego sprawdza się wiedzę ogólną oraz z testów przedmiotowych (SAT Subject tests). Taki test z wiedzy ogólnej składa się z trzech modułów, czyli czytania oraz pisania, matematyki i opcjonalnego eseju,
  • TOEFL – test pozwalający sprawdzić znajomość języka angielskiego,
  • IELTS – test, który również pozwala sprawdzić znajomość języka angielskiego. Częściej jest jednak aprobowany przez uczelnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie lub Australii.

Pomoc w przygotowaniu do egzaminu SAT

Zdanie egzaminu wymaga nie tylko posiadania wiedzy, ale również poznania odpowiedniej strategii. W przypadku SAT zadań jest dużo i należy rozwiązać je w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego też niezbędne jest dobre przygotowanie się, które najlepiej wykonać pod okiem profesjonalistów.

Dokumenty aplikacyjne

Po zdaniu wskazanych powyżej egzaminów niezbędne jest także dopełnienie odpowiednich formalności. Aplikując na studiach w USA, niezbędne są m.in. następujące informacje:

  • wyniki egzaminów językowych i z wiedzy ogólnej,
  • esej aplikacyjny,
  • świadectwo ukończenia liceum oraz wyniki polskiej matury,
  • wykaz ocen i przedmiotów uzyskanych w poprzednich latach,
  • listy rekomendacyjne, uzyskane np. w ramach wolontariatu.

Jak widać aplikowanie na studia w USA, wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych. Z przyjemnością pomożemy usystematyzować te kryteria i wspólnie zaplanujemy odpowiednią, spersonalizowaną ścieżkę, pozwalającą zrealizować plan studiowania w Stanach Zjednoczonych.