Polscy uczniowie co roku na początku maja podchodzą do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. Zdanie lub niezdanie matury decyduje o ich dalszych życiowych krokach. O tym czy pójdą na wyższą uczelnię, czy jednak nie. Kilkaset uczniów podchodzi do matury międzynarodowej i dąży do osiągnięcia jak najwyższych wyników, aby móc dostać się na uczelnie międzynarodowe. Czym w zasadzie jest matura międzynarodowa?

Matura międzynarodowa

Jest to cześć programu edukacyjnego stworzonego przez International Baccalaureate, czyli fundację genewską powstałą w Szwajcarii. Ten program jest realizowany w szkołach na całym świecie, w ponad 4000 placówkach. Od matury klasycznej różni się ona kilkoma kwestiami.

Co zawiera program przygotowujący do matury międzynarodowej

Program przygotowujący do matury międzynarodowej podzielony jest na kilka grup przedmiotów. W tym trzy przedmioty muszą być realizowane na poziomie rozszerzonym, a trzy na podstawowym. Pierwsza grupa to język podstawowy, czyli dla naszego kraju jest to język polski. To jest jedyny egzamin prowadzony w rodzinnym języku ucznia. W drugiej grupie mieszczą się języki obce. Trzecia obejmuje przedmioty z zakresu nauk społecznych geografia, historia, ekonomia itp. Następnie są przedmioty ścisłe takie jak chemia, fizyka, biologia. Odrębnie jest traktowana matematyka. I ostatnia grupa przedmiotów jest związana ze sztuką. Uczniowie zgłębiają wiedzę z malarstwa, filmu i muzyki.

Dodatkowo uczniowie muszą odbyć odpowiednie ilości godzin kursów. 150 godzin kursu związanego z działaniami prospołecznymi, wolontariatem, zajęciami proekologicznymi bądź artystycznymi. 100 godzin kursu krytycznego i naukowego podejścia do zagadnień. Po zakończonym kursie uczniowie piszą esej na wybrany temat. Uczeń ma też obowiązek napisać extended essay, pracę stworzona na podstawie własnych badań.