Matura międzynarodowa IB -korepetycje w trzech językach

Matura amerykańska SAT (Scholastic Aptitude Test) to odpowiednik polskiej matury w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie szkół średnich marzący o studiach za oceanem, na wyspach brytyjskich lub w Holandii muszą zdać egzamin SAT, który zweryfikuje, czy mają dostateczne umiejętności, by podjąć naukę w tamtejszej szkole wyższej. Jeśli kandydat uzyska odpowiednią liczbę punktów, ma szansę ubiegać się o przyjęcie na uczelnię w USA. Egzamin SAT przeprowadza organizacja zrzeszająca szkoły średnie i uczelnie, Educational Testing Service, zgodnie z wytycznymi College Board. Matura amerykańska SAT to niewątpliwe przepustka do studiów na amerykańskich uczelniach, a w dalszej perspektywie również do realizacji planów naukowych, zawodowych i osobistych tym kraju. Zapraszamy do poznania oferty kursów ielts oraz kursu toefl.


Egzamin SAT składa się z:

  • ogólnego testu (SAT I) mierzącego kluczowe kompetencje: czytania krytycznego, matematyki i pisania,
  • testów przedmiotowych (SAT Subject Test).

Przygotowanie do egzaminu SAT

Przygotowanie do egzaminu SAT w Edun Academy Wrocław prowadzimy już od dziewięciu lat. Kurs do matury amerykańskiej bazuje na intensywnym programie nauczania, który został przygotowany przez grupę specjalistów ds. edukacji - nauczycieli, korepetytorów, pedagogów i metodologów. Chcemy, aby nasi uczniowie uzyskali jak najwyższe wyniki, dzięki którym będą mogli aplikować na najlepsze amerykańskie uczelnie. W ramach przygotowania do egzaminu SAT oferujemy:

  • wsparcie doświadczonych nauczycieli, którzy już od wielu lat przygotowują swoich podopiecznych do matury amerykańskiej,
  • profesjonalne przygotowanie do dwóch etapów testu,
  • nauczanie indywidualne – wypracowanie strategii przygotowania do egzaminu SAT dla każdego ucznia,
  • ilość lekcji dostosowaną do potrzeb edukacyjnych i dyspozycyjności ucznia w danym tygodniu.