Kurs UKCAT - Wrocław

Kurs UKCAT pomoże Ci zdać międzynarodowy egzamin UKCAT (The University Clinical Aptitude Test) na studia medyczne w Wielkiej Brytanii. Zajęcia wyrabiają umiejętność rozwiązywania różnych zadań i rozwijają umiejętności językowe, które są niezbędne na egzaminie. Skupiają się na ćwiczeniu konkretnych sprawności językowych opartych na UKCAT takich, jak: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. W ramach kursu UKCAT są również przeprowadzane próbne ćwiczenia i symulacje pełnowymiarowych egzaminów. Zapraszamy do poznania oferty kursu toefl oraz kursów ielts.

Co to jest egzamin UKCAT?

Egzamin UKCAT jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uzyskanie certyfikatu UKCAT to warunek konieczny, by móc ubiegać się o status studenta w brytyjskich szkołach medycznych i stomatologicznych. Do grona uczelni biorących pod uwagę certyfikat UKCAT podczas rekrutacji należą m.in.: University of Aberdeen, University of Bristol i University of Birmingham.

Na czym polega egzamin UKCAT?

Egzamin UKCAT polega na wykazaniu umiejętności językowych w pięciu sekcjach takich, jak:

  • Rozumowanie werbalne (Verbal Reasoning): weryfikuje zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
  • Podejmowanie decyzji (Decision Making): ocenia umiejętności podejmowania decyzji i analizy danych statystycznych.
  • Rozumowanie ilościowe (Quantitatibe Reasoning): dotyczy rozwiązywania problemów numerycznych.
  • Rozumowanie abstrakcyjne (Abstract Reasoning): ocenia zdolności myślenia dywergencyjnego (twórczego) i konwergencyjnego (odtwórczego).
  • Ocena sytuacyjna (Situational Judgment): weryfikuje odpowiedzi kandydatów w różnych sytuacjach i rozumienie etyki medycznej.

Wszystkie części egzaminu UKCAT trwają łącznie 2 godziny.