Matura amerykańska SAT - Wrocław

Korepetycje do matury międzynarodowej IB przygotują uczniów do egzaminu dojrzałości. Matura międzynarodowa IB daje możliwość studiowania na najlepszych uniwersytetach świata takich, jak Oxford, Cambridge czy Yale. Zaliczana jest do programu edukacyjnego International Baccalaureate (IB), który jest przeznaczony dla licealistów. Korepetycje IB odbywają się w jednym z trzech języków: angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Nauczanie trwa dwa lata, a jego ukończenie jest uwieńczone egzaminem maturalnym. Matura IB jest honorowana przez ponad 3300 uczelni w blisko 90 krajach.

Program nauczania IB w Edun Academy Wrocław

Dwuletni program nauczania IB na poziomie liceum ogólnokształcącego przeznaczony jest dla ambitnych, kreatywnych oraz szukających nowych wyzwań uczniów. W Edun Adacemy Wrocław kształcimy naszych podopiecznych na różnych płaszczyznach zgodnie z IB learner profile. Uczniowie zdobywają wiedzę z różnych dziedzin m.in. matematyki, fizyki, biologii, chemii, ekonomii, psychologii i business management. Spośród nich muszą wybrać trzy przedmioty na poziomie podstawowym (SL – Standard Level) i trzy przedmioty na poziomie zaawansowanym (HL – Higher Level).


Program nauczania IB opiera się na trzech procesach:
  • jasnym wyjaśnieniu koncepcji teoretycznych poprzez udostępnianie odpowiednich materiałów szkoleniowych takich, jak: notatki, past papers, question banks,
  • zastosowaniu teorii w praktyce np. podczas zajęć w pracowni fizycznej lub laboratorium biologiczno-chemicznym,
  • uzyskaniu wysokiego wyniku na międzynarodowym egzaminie maturalnym.

Dodatkowo zapewniamy pomoc przy wprowadzaniu i wyjaśnianiu wymagań Extended Essays i Internal Assessments. Zapraszamy do poznania oferty kursów ielts oraz kursu toefl.